رزومه کاربری

| ثبت مقاله ISI با عنوان بررسی ضرورت و الزامات داده کاوی در سیستم های بانکی و مدیریت ارتباط با مشتری
آگهی های استخدام
 • آگهی های معمولی
 • آگهی های روزنامه
 • آگهی های ربات
 • انتخاب دسته بندی
  • حسابدار
  • مدرس
  • پزشکی
  • فنی و مهندسی
  • علوم اقتصادی و حقوقی
  • کامپیوتر
  • طراح و گرافیست
  • مدیر فروش و بازاریاب
  • راننده و خودرو استیجاری
  • کارگر و استاد کار
  • کارمند و منشی
  • متفرقه
بانک های اطلاعاتی
هزینه دریافت مشخصات کامل 20,000 ریال است!
  مشخصات فردی
  حسین فریسات
  ************ ************
  اهواز متاهل
  پایان خدمت 1368-04-15
  آقا 1397 / 10 / 19
  سوابق تحصیلی
  مقطع/رشته
  گرایش
  سال
  موسسه تحصیل
  محل تحصیل
  معدل
  کارشناسی
  مهندسی کامپیوتر
  مهندسی تکنولوژی نرم افزار
  1391-1393 موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان اهواز 16.63
  سوابق کاری
  شرکت
  مدت زمان
  سمت
  حقوق
  علت قطع رابطه
  کارگزاری بانک صنعت و معدن 1391/01/01 الی 1391/07/30 مسئول پذیرش و بایگانی 4000000 اتمام قرارداد و ادامه تحصیل
  شهرداری منطقه شش اهواز 1394/03/23 تاکنون کارمند واحد نوسازی، کارمند و م 15000000 هم اکنون شاغل می باشم اما به دلیل تغییر پیمانکار بصورت مکرر توسط شهرداری و عدم کفاف حقوق حاضر به ترک پست و تسویه حساب می باشم.
  فروشگاه اتکا - شعبه دریایی بوشهر 1389/10/01 الی 1390/07/01 صندوقدار طرح حکمت 0 اتمام خدمت سربازی
  دوره های آموزشی
  عنوان دوره
  سطح تسلط
  موسسه
  سال
  میزان ساعات آموزش
  CCNA حرفه ای سازمان فنی و حرفه ای اشتان خوزستان 1393 304
  ثبت مقاله ISI با عنوان بررسی ضرورت و الزامات داده کاوی در سیستم های بانکی و مدیریت ارتباط با مشتری بین المللی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان 1393
  تسلط بر زبان خارجه
  نام زبان
  درصد تسلط
  انگلیسی
  60% تسلط
  عربی
  100% تسلط
  مهارت ها
  نام مهارت درصد تسلط
  بسته نرم افزاری آفیس
  80% تسلط
  آشنایی با نرم افزار های Joomla - Auto Play - Camta
  70% تسلط