رزومه کاربری

| تعمیرات صنعتی
آگهی های استخدام
 • آگهی های معمولی
 • آگهی های روزنامه
 • آگهی های ربات
 • انتخاب دسته بندی
  • حسابدار
  • مدرس
  • پزشکی
  • فنی و مهندسی
  • علوم اقتصادی و حقوقی
  • کامپیوتر
  • طراح و گرافیست
  • مدیر فروش و بازاریاب
  • راننده و خودرو استیجاری
  • کارگر و استاد کار
  • کارمند و منشی
  • متفرقه
بانک های اطلاعاتی
هزینه دریافت مشخصات کامل 20,000 ریال است!
  مشخصات فردی
  علی عبدی
  ************ ************
  اهواز متاهل
  پایان خدمت 1365-06-01
  آقا 1397 / 08 / 27
  سوابق تحصیلی
  مقطع/رشته
  گرایش
  سال
  موسسه تحصیل
  محل تحصیل
  معدل
  دیپلم
  برق
  صنعتی
  81 دبیرستان تلاش اهواز 16.4
  سوابق کاری
  شرکت
  مدت زمان
  سمت
  حقوق
  علت قطع رابطه
  جک سازی دشت بزرگ 82 الی 86 مسئول تعمیرات 4000000 اتمام قرارداد
  شرکت فولاد آفرین آرین 86 الی 89 مسئول شیفت و تعمیرات 7500000 پایان قرارداد
  شرکت لوله سازی سپنتا اهواز 89 الی 92 نیروی فنی تعمیرات و تست و پلیس 12000000 پایان قرارداد
  شرکت صنعتی تاشا 91الی 91 نیروی تعمیرات 12000000 استعفا به دلیل مسیر دور و نداشتن سرویس ایاب و ذهاب
  شرکت حفاری اسر کیش 91 الی 92 نیروی حراست 14000000 اتمام پروژه دکل حفاری
  شرکت حفاری جهان حفاران ایرانیان 92 الی 93 مسئول پشتیبانی و خدمات و تنخوا 20000000 پایان پروژه
  شرکت صنعت برج سازان 94 الی 95 مسئول اداری و تنخواه گردان 22000000 پایان پروژه ساختمانی
  تسلط بر زبان خارجه
  نام زبان
  درصد تسلط
  انگلیسی
  40% تسلط
  مهارت ها
  نام مهارت درصد تسلط
  برنامه های آفیس
  70% تسلط
  کامپیوتر
  80% تسلط
  جوشکاری
  100% تسلط
  رانندگی
  100% تسلط
  انبارداری
  80% تسلط
  امور حسابداری
  70% تسلط
  اداری
  100% تسلط
  تعمیرات صنعتی
  100% تسلط