رزومه کاربری

| افیس
آگهی های استخدام
 • آگهی های معمولی
 • آگهی های روزنامه
 • آگهی های ربات
 • انتخاب دسته بندی
  • حسابدار
  • مدرس
  • پزشکی
  • فنی و مهندسی
  • علوم اقتصادی و حقوقی
  • کامپیوتر
  • طراح و گرافیست
  • مدیر فروش و بازاریاب
  • راننده و خودرو استیجاری
  • کارگر و استاد کار
  • کارمند و منشی
  • متفرقه
بانک های اطلاعاتی
هزینه دریافت مشخصات کامل 20,000 ریال است!
  مشخصات فردی
  ابتسام حمیدی
  ************ ************
  اهواز مجرد
  - 1368-06-26
  خانم 1396 / 06 / 14
  سوابق تحصیلی
  مقطع/رشته
  گرایش
  سال
  موسسه تحصیل
  محل تحصیل
  معدل
  لیسانس
  مهندسی کامپیوتر
  1386-1390 ازاد ماهشهر ایران/ماهشهر 15.29
  سوابق کاری
  شرکت
  مدت زمان
  سمت
  حقوق
  علت قطع رابطه
  پارس انلاین 1392/02/01-1393/02/09 کارشناس فروش اداره کار جابجایی محل سکونت
  شاتل 1393/03/01-1396/06/31 کارشناس پشتیبان فنی اداره کار اتمام قرارداد
  دوره های آموزشی
  عنوان دوره
  سطح تسلط
  موسسه
  سال
  میزان ساعات آموزش
  network+ تکنسین عمومی مهارتهای پیشرفته خوارزمی 1390 240
  رایانه کار دیپلم اموزشگاه امینه 1384 450
  امنیت شبکه تکنسین عمومی مهارتهای پیشرفته خوارزمی 1391 240
  مدیریت مایکروسافت تکنسین عمومی مهارتهای پیشرفته خوارزمی 1391 480
  طراحی وب دیپلم اموزشگاه ایلیا 1394 480
  تسلط بر زبان خارجه
  نام زبان
  درصد تسلط
  انگلیسی
  50% تسلط
  عربی
  100% تسلط
  مهارت ها
  نام مهارت درصد تسلط
  افیس
  90% تسلط