بانک اطلاعاتی

| درمانگاه شهید دکتر حکیم
 • 33363062 - 33335410 - 333397
 • امانیه = میدام مولوی - خیابان مدرس
 • کلینیک های تخصصی و درمانگاه ها
 • 489

 • ماموگرافی، رادیولوژی ، سونوگرافی ، دندانپزشک ، داخلی ، ارولوژی ، چشم پزشکی ، آزمایشکاه ، داروخانه ... طرف قرارداد : تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، کمیته امداد

آگهی های استخدام
 • آگهی های معمولی
 • آگهی های روزنامه
 • آگهی های ربات
 • انتخاب دسته بندی
  • حسابدار
  • مدرس
  • پزشکی
  • فنی و مهندسی
  • علوم اقتصادی و حقوقی
  • کامپیوتر
  • طراح و گرافیست
  • مدیر فروش و بازاریاب
  • راننده و خودرو استیجاری
  • کارگر و استاد کار
  • کارمند و منشی
  • متفرقه
بانک های اطلاعاتی