حسابدار ( شرکت حسابداری)
: حسابدار بهمن/18
استخدام کارمند خانم
: کارمند و منشی بهمن/15
استخدام حسابدار
: حسابدار بهمن/07
چرخکار و دوزنده ماهر
: متفرقه بهمن/03
حسابدار ( شرکت حسابداری)
: حسابدار بهمن/01

با ساخت رزومه خود در سایت ما میتوانید آن را بصورت pdf از پنل کاربری دانلود نموده و برای صاحبان مشاغل مورد نظر خود ارسال نمایید!
1396/11/30
1396/11/30
1396/11/29
1396/11/29
1396/11/28
1396/11/28
آموزشگاه طراحی و دوخت هفت جام نرگس
: آموزشگاه خیاطی شهريور/09
آموزشگاه امید ( امید مادر )
: آموزشگاه های هنر شهريور/09
باربری زرین
: حمل و نقل بار و مسافر شهريور/05
آموزشگاه آزاد صنعت جوش
: متفرقه مرداد/25
آموزشگاه رانندگی پایه یکم و پایه دوم مهاجر
: آموزشگاه های رانندگی مرداد/14